.

مقاله ها

جایگاه قانونی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

جایگاه قانونی                      جایگاه قانونی / مقدمه 

به منظور مشارکت دادن هر چه بیشتر صنعتگران و معدن کاران در تصمیم گیریهای صنعتی ومعدنی و ایجاد توسعه اقتصادی , شورای عالی اداری کشور تشکیل , انجمنها و تشکلهای صنعتی و خانه صنعت ومعدن را در تاریخ 12/10/1377 تصویب نمود ، در استان فارس هم پس از تشکیل هشت تشکل صنایع همگن ، انتخابات هیئت مدیره خانه صنعت ومعدن استان فارس ، از بین رؤسای تشکلهای صنایع همگن با مشارکت مدیران واحدهای صنعتی و معدنی در شهریور ماه 1379برگزار و بدین ترتیب فعالیت رسمی خانه صنعت و معدن استان فارس در جهت دستیابی به اهداف آغاز گردید .

 

 

دسته: درباره ما